Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Şubat 2014

 
Sayı: 16007

15 Mayıs 2014

Saat: 10:00

 

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Şubat 2014
Bilgi icin: Murat KARAKAŞ

Telefon: +90 312 410 06 11

e.posta: muratkarakas@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı İşgücü İstatistikleri
Tablo-1: İşteki durum ve ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler
Tablo-2: İstihdam edilenlerin sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlılık durumu
Tablo-3: Eğitim durumuna göre işgücü durumu
Tablo-4: Daha önce çalıştığı ekonomik faaliyete göre işsizler
Tablo-5: İşgücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımı
Tablo-6: Hanehalkı İşgücü Anketinde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin açıklama
Tablo-7: Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler
Tablo-8: Zaman serisi- Temel İşgücü Göstergeleri (2005- 2014 Ocak)
Tablo-9: Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Temel İşgücü Göstergeleri

 
  Hanehalkı İşgücü İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-26)

Metaveri Kapat