Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Aralık 2013

 
Sayı: 16005

17 Mart 2014

Saat: 10:00

 

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Aralık 2013
Bilgi icin: Murat KARAKAŞ

Telefon: +90 312 410 06 11

e.posta: muratkarakas@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı İşgücü İstatistikleri
Tablo-1: İşteki durum ve ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler, Türkiye
Tablo-2: İstihdam edilenlerin sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlılık durumu, Türkiye
Tablo-3: Eğitim durumuna göre işgücü durumu, Türkiye
Tablo-4: Daha önce çalıştığı ekonomik faaliyete göre işsizler, Türkiye
Tablo-5: İşgücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımı, Türkiye
Tablo-6: Hanehalkı İşgücü Anketleri Hakkında Genel Açıklama

 
  Hanehalkı İşgücü İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-50)

Metaveri Kapat