Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013

 
Sayı: 13569
22 Ağustos 2013
10:00
 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013
Bilgi icin: Ayhan Doğan
Telefon: +903124100412
e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması
Tablo-1: En son kullanım zamanına göre bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanım oranı, 2013
Tablo-2: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanım oranı, 2013
Tablo-3: Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma oranı, 2013
Tablo-4: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre hanelerde İnternet erişim imkanı, 2013
Tablo-5: İnternete bağlı araçların hanelerde bulunma oranı, 2013
Tablo-6: Hanelerde kullanılan İnternet bağlantı türleri, 2013
Tablo-7: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre genişbant bağlantı ile İnternet erişim imkanına sahip haneler ve bağlantı türleri, 2013
Tablo-8: Evden İnternet erişim imkanı olmayan hane oranı ve nedenleri, 2013
Tablo-9: Son üç ay içinde bireylerin yaş grubu, eğitim ve işgücü durumuna göre bilgisayar kullanım oranı, 2013
Tablo-10: Son üç ay içinde bilgisayar kullanan bireylerin kullanım sıklığı, 2013
Tablo-11: Son üç ay içinde bireylerin yaş grubu, eğitim ve işgücü durumuna göre İnternet kullanımı, 2013
Tablo-12: Son üç ay içinde İnternet kullanan bireylerin kullanım yeri ve kullanım sıklığı , 2013
Tablo-13: Düzenli İnternet kullanan bireylerin oranı, 2013
Tablo-14: Son üç ay içinde İnternet kullanan bireylerin İnterneti kişisel kullanma amaçları, 2013
Tablo-15: Meslek gruplarına göre bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanımı, 2013
Tablo-16: Son 12 ay içinde İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranı ve yürüttükleri faaliyetler, 2013
Tablo-17: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre son 12 ay içinde kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranı, 2013
Tablo-18: İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, 2013
Tablo-19: Son 12 ay içinde kişisel kullanım amacıyla bireylerin İnternet üzerinden sipariş verdiği ya da satın aldığı mal ve hizmet türleri, 2013
Tablo-20: Son üç ay içinde ev ve işyeri dışında İnternete bağlanmak için kullanılan taşınabilir cihazlar, 2013
Tablo-21: İnternet kullanan bireylerin internette yürüttükleri faaliyetler, 2013

 
  Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-40)

Metaveri Kapat