Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Gençlik, 2012

 
Sayı: 13509
17 Mayıs 2013
10:00
 

İstatistiklerle Gençlik, 2012
Bilgi icin: Dilek GÜDER
Telefon: +90 312 410 06 24
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Gençlik
Tablo-1: Genç ve yetişkin nüfus, toplam nüfus içindeki oranı
Tablo-2: Gençlerin yükseköğrenim durumunun cinsiyete göre dağılımı
Tablo-3: Kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu
Tablo-4: Medeni duruma göre nüfus oranı
Tablo-5: Cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşı
Tablo-6: Eşi ya da birlikte yaşadığı kişilerden şiddet görmüş evlenmiş kadın oranı
Tablo-7: Anne-babaların gençler ile yaşadığı sorunlar
Tablo-8: Gençlerin anne-baba ile yaşadığı sorunlar
Tablo-9: Bireylerin vücut kitle indeksi
Tablo-10: Son üç ay içinde bireylerin yaş grubuna göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları

 
  İstatistiklerle Gençlik bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-37)