Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Yaşlılar, 2012

 
Sayı: 13466
20 Mart 2013
10:00
 

İstatistiklerle Yaşlılar, 2012
Bilgi icin: Dilek GÜDER
Telefon: +90 312 410 06 24
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Yaşlılar
Tablo-1: Nüfusun yaş yapısı, 2013-2075
Tablo-2: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1 ve cinsiyete göre toplam ve 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus ve oranı
Tablo-3: Cinsiyete göre 65 ve daha yukarı yaş ve 15-64 yaş grubu nüfusunun eğitim durumu ve oranı
Tablo-4: Medeni duruma göre nüfus oranı
Tablo-5: Seçilmiş yaşam koşulları göstergelerine göre toplam ve 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı
Tablo-6: Cinsiyet ve yaş grubuna göre mutluluk düzeyi
Tablo-7: Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler, 2007-2012
Tablo-8: Türkiye geneli ve yerleşim yerine göre yaşlıların kız ve erkek çocukları tarafından ziyaret edilme sıklığı
Tablo-9: Cinsiyet ve yerleşim yerine göre toplam nüfus ve 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumu

 
  İstatistiklerle Yaşlılar bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-139)