Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2012

 
Sayı: 13458
08 Mart 2013
10:00
 

İstatistiklerle Kadın, 2012
Bilgi icin: Dilek GÜDER
Telefon: +90 312 410 06 24
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Kadın
Tablo-1: Nüfus ve ortanca yaş, 2007-2012
Tablo-2: Temel İşgücü Göstergeleri, 2007-2012
Tablo-3: Eğitim Durumu, 2008-2011
Tablo-4: Net Okullaşma Oranı, 2009-2012
Tablo-5: Tütün ve tütün mamülü kullanan bireylerden son 12 ay içerisinde tütün kullanımını bırakmayı deneyenlerin oranı, 2008, 2012
Tablo-6: Seçim yılı ve cinsiyete göre milletvekili sayısı
Tablo-7: Cinsiyete göre bakan sayısı

 
  İstatistiklerle Kadın bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-31)