Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2012

 
Sayı: 13455
06 Mart 2013
10:00
 

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2012
Bilgi icin: Murat KARAKAŞ
Telefon: +90 312 410 06 11
e.posta: muratkarakas@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı İşgücü İstatistikleri
Tablo-1: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Düzey 1 (12 bölge)'e göre işgücü durumu, 2011-2012
Tablo-2: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Düzey 1 (12 bölge)'e göre istihdam edilenlerin sektörel dağılımı, 2011-2012
Tablo-3: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Düzey 2(26 bölge)'ye göre işgücü durumu, 2011-2012
Tablo-4: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Düzey 2(26 bölge)'ye göre istihdam edilenlerin sektörel dağılımı, 2011-2012
Tablo-5: En son mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre işgücü durumu, 2011-2012
Tablo-6: Hanehalkı işgücü anketleri hakkında genel açıklama

 
  Hanehalkı İşgücü İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-36)

Metaveri Kapat