Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Haziran 2012

 
Sayı: 10903
17/09/2012
10:00
 

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ, HAZİRAN 2012
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı İşgücü İstatistikleri
Tablo-1: İşteki durum ve ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler, Türkiye
Tablo-2: İstihdam edilenlerin sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlılık durumu, Türkiye
Tablo-3: Eğitim durumuna göre işgücü durumu, Türkiye
Tablo-4: Daha önce çalıştığı ekonomik faaliyete göre işsizler, Türkiye
Tablo-5: İşgücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımı, Türkiye
Tablo-6: Hanehalkı İşgücü Anketi Hakkında Genel Açıklama

 
  Hanehalkı İşgücü İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-45)

Metaveri Kapat