Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2011

 
Sayı: 10902
17/09/2012
10:00
 

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI, 2011
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Tablo-1: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibariyle yıllık gelirlerin dağılımı
Tablo-2: Hanehalkı kullanılabilir gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibariyle yıllık gelirlerin dağılımı
Tablo-3: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar ve gelir türlerine göre yıllık gelirlerin oransal dağılımı (Dikey %)
Tablo-4: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar ve gelir türlerine göre yıllık gelirlerin oransal dağılımı (Yatay %)
Tablo-5: Gelire dayalı göreli yoksulluk sınırlarına göre yoksul sayıları, yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı indeksi
Tablo-6: Gelire dayalı göreli yoksulluk sınırlarına göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranı
Tablo-7: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelir grupları ve seçilmiş yaşam koşulları göstergelerine göre fertlerin oransal dağılımı
Tablo-8: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Metodolojisi hakkında açıklamalar

 
  Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-62)

Metaveri Kapat