Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2011

 
Sayı: 10761
01/03/2012
10:00
 

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ, 2011
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı İşgücü İstatistikleri
Tablo-1: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Düzey 1'e (12 bölge) göre işgücü durumu, 2010-2011
Tablo-2: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Düzey 1'e (12 bölge) göre istihdam edilenlerin sektörel dağılımı, 2010-2011
Tablo-3: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Düzey 2'ye (26 bölge) göre işgücü durumu, 2010-2011
Tablo-4: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Düzey 2'ye (26 bölge) göre istihdam edilenlerin sektörel dağılımı, 2010-2011
Tablo-5: En son mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre işgücü durumu, 2010-2011

 
  Hanehalkı İşgücü İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-45)

Metaveri Kapat