T.C. BAŞBAKANLIK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
 
  Haber Bülteni başlık bölümü
  Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması
Sayı:179
16.11.2005 10:00
www.tuik.gov.tr
Necatibey Cad. No: 114 06100-ANKARA Tel: 0312 410 04 10 Faks: 0312 425 33 87 E-Posta: bilgi@tuik.gov.tr TRT Teleteks: 590.Sayfa SMS: 3737
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması
Tablo-1: Cinsiyete göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları (%) Cinsiyete göre Türkiye, kent-kır ayrımında bilgisayar ve İnternet kullanım oranları (%)
Tablo-2: Cinsiyete göre Türkiye, kent-kır ayrımında bilgisayar ve İnternet kullanım oranları (%)
Tablo-3: İnternet bağlantı türüne göre hane oranı (%)
Tablo-4: Kullanılan yere göre İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-5: Kullanım sıklığına göre İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-6: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre son üç ay içinde bilgisayar ve internet kullanımı
Tablo-7: Hanehalkı bireylerinin İnternet üzerinden alıveriş yapmama nedenleri
Tablo-8: Cinsiyet ve eğitim durumu göre son üç ay içinde bilgisayar ve İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-9: Referans dönemindeki (1) işgücü durumuna göre son üç ay içinde bilgisayar ve İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-10: Referans dönemindeki (1) işgücü durumuna göre son üç ay içinde bilgisayar ve İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-11: Son üç ay içinde hanehalkı bireylerinin İnternet kullanma amaçları (%)
Tablo-12: Hanehalkı bireylerinin İnternet üzerinden alışveriş yapmama nedenleri (%)
Tablo-13: Açıklama

  Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.

~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-28)