Veri Seti

Veri seti, tüm istatistiksel paket programlarda kullanılabilen bir dosya türü olan CSV formatında oluşturulmuştur. Bu formatta her bir sütunun belirlenmesinde “Ayıraç” (Delimiter) olarak noktalı virgül (;) kullanılmıştır. Veri seti, paket programlara aktarılırken “Dosya” (File) menüsü altından “Aç” (Open) veya “Verileri İçe Aktar” (Import) alt menüleri kullanılabilir. Kayıt sayısının büyüklüğü nedeniyle veri setini Microsoft Office Excel programında açmak mümkün olmayabilir.

NOT: Türkiye Sağlık Araştırması Türkiye geneli ve 10'lu yaş grubu bazında örneklem tahmin vermeye uygundur.

Türkiye Sağlık Araştırması, İBBS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması) 1.Düzey ve 2.Düzeyi temsil eden "IBBS1_SOZDE" ve "IBBS2_SOZDE" değişkenleri, hane numarasını temsil eden "hane" ve tekli yaşı temsil eden "YAS" değişkenleri örneklem boyutu bu kırılımlarda tahmin vermeye yeterli olmadığından sadece modelleme için kullanılabilir.

Hane içinde ferde özel bilgi için "fertno" değişkeni, toplam veri içinde ferde özel bilgi içinse "id_mikroveri" değişkeni kullanılabilir.

  • MIKROVERI_SA_2016 [14.062 KB]
Yukarı