Tarihçe

İlk defa 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye Sağlık Araştırması iki yılda bir yapılmaktadır. Sağlık Araştırması ile bebek, çocuk ve yetişkinlerin sağlık durumunun yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık hizmetinden faydalanma durumları, günlük aktivitelerini gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukların derecesi ile sigara ve alkol kullanma alışkanlıkları başta olmak üzere sağlık alanındaki birçok gösterge elde edilmektedir.

Araştırmada, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından üye ve aday ülkelere önerilen modüllerin yanı sıra ulusal ihtiyaçları da karşılamak amacıyla özellikle veri eksikliği bulunan 0-14 yaş grubundaki bireylere ait sorulara yer verilmiştir. Araştırma yüz yüze görüşme ile hanehalklarına dört farklı anket (“hanehalkı bireylerinin temel özellikleri”, “0-6 yaş grubu”, “7-14 yaş grubu” ve “15+ yaş grubu”) bazında uygulanmıştır.

"Türkiye Sağlık Araştırması, 2016",Türkiye toplam tahmini verebilecek düzeyde belirlenmiş 9 470 hanede gerçekleştirilmiştir.

Yukarı