Tanım ve Kavramlar

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) : Vücut kitle indeksi, vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır.

Düşük Kilolu : VKİ < 18,50

Normal Kilolu : 18,50 ≤ VKİ < 25,00

Obez Öncesi : 25,00 ≤VKİ < 30,00

Obez : VKİ ≥ 30,00

Fazla Kilolu : VKİ ≥25,00

Yukarı