Kapsam

Coğrafi Kapsam

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yer alan tüm yerleşim yerleri kapsama dahil edilmiştir.

Kapsanan Kitle

Türkiye sınırları dahilinde bulunan tüm yerleşim yerlerinde bulunan hanehalklarıdır. Kurumsal olarak nitelendirilen nüfus (asker, yurtlarda, hapishanede, huzurevleri ve hastanede sürekli olarak kalanlar vb.) kapsam dışı olup, ayrıca yeterli örnek hane sayısına ulaşılamayacağı düşünülen (küçük köyler, oba, mezra v.b) (adres sayısı 20’den küçük ) yerleşim yerleri kapsam dışı bırakılmıştır.

Yukarı