Veri Kılavuzu

Türkiye Sağlık Araştırması, 2016'ya ait verilerin yer aldığı bu CD’de fertlere ilişkin veri seti yer almaktadır:

Bölümler:

Hanehalkı Bireylerinin Temel Özellikleri
0-6 Yaş Grubu
7-14 Yaş Grubu
15+ Yaş Grubu

Modül A:SAĞLIK DURUMU

- Sağlık Durumu
- Kronik Hastalıklar
- Kazalar ve Yaralanmalar
- İşten Uzak Kalma
- Fiziksel ve Duyusal Kısıtlamalar
- Kişisel Bakım Faaliyetleri
- Hanehalkı Faaliyetleri
- Ağrı
- Zihinsel Sağlık

Modül B:SAĞLIK HİZMETİ

- Yatan Hasta Tedavisi / Günübirlik Bakım
- Ayakta Tedavi / Evde Bakım
- İlaç Kullanımı
- Koruyucu Hizmetler
- Sağlık Bakımında Karşılanamayan İhtiyaçlar
- Boy ve Kilo

Modül C:SAĞLIK BELİRLEME

- Fiziksel Aktivite/Egzersiz
- Meyve ve Sebze Tüketimi
- Tütün Mamulü Kullanımı
- Alkol Kullanımı
- Sosyal Destek
- Resmi Olmayan Bakım veya Yardım Sağlanması

Yukarı