Tanım ve Kavramlar


Vücut Kitle İndeksi (VKİ):
Vücut kitle indeksi, vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır.

Düşük Kilolu : VKİ < 18,50

Normal Kilolu : 18,50 ≤ VKİ < 25,00

Fazla Kilolu : 25,00 ≤VKİ < 30,00

Obez : VKİ ≥ 30,00

Yukarı