Kapsam

Coğrafi Kapsam

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yer alan tüm yerleşim yerleri kapsama dahil edilmiştir.


Kapsanan Kitle

Türkiye sınırları içerisindeki tüm yerleşim yerlerinde bulunan hanehalklarıdır. Kurumsal olarak nitelendirilen nüfus (asker, yurtlarda, hapishanede, hastanede sürekli olarak kalan, huzurevleri vb.) kapsam dışıdır.

Yukarı