Tarihçe

Sağlık Araştırması ile bebek, çocuk ve yetişkinlerin sağlık durumunun yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık hizmetinden faydalanma durumları ve memnuniyet düzeyleri, günlük aktivitelerini gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukların derecesi ile sigara ve alkol kullanma alışkanlıkları başta olmak üzere sağlık alanındaki birçok gösterge elde edilmektedir.

Araştırma’nın öncesinde Avrupa Birliği tarafından sadece 15 yaş ve daha yukarısı için önerilen modüllerin Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır.

Yukarı