Kapsam

1 Coğrafi Kapsam

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan tüm yerleşim yerleri örnek seçimi için kapsama dahil edilmiştir.

2 Kapsanan Kitle

Türkiye sınırları dahilinde bulunan tüm yerleşim yerlerinde bulunan hanehalklarıdır. Kurumsal olarak nitelendirilen nüfus (asker, yurtlarda, hapishanede, hastanede sürekli olarak kalan, huzurevleri vb.) kapsam dışı olup, ayrıca nüfusu toplam nüfusun %1’ini geçmeyecek şekilde yeterli (küçük köyler, oba, mezra v.b) örnek hane sayısına ulaşılamayacağı düşünülen (nüfusu 132’den küçük) yerleşim yerleri kapsam dışı bırakılmıştır.

Yukarı