Sözleşme

  • CD’de yer alan mikro veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’de tanımlandığı şekilde çıkarılan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Bu CD’de yer alan bireysel (mikro) veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 14’de belirtildiği gibi, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilemez ve CD çoğaltılamaz.
  • CD’de yer alan mikro verinin kullanım esasları Veri Kılavuzu bölümünde belirtilmiştir.
  • CD’de yer alan veriler kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik Kurumu ve Sağlık Araştırması kaynak olarak belirtilmek zorundadır.CD’de yer alan veriler kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. çalışmaların bir kopyası, Türkiye İstatistik Kurumu Kütüphanesine de gönderilecektir.
  • CD’de yer alan veriler, bebek, çocuk ve yetişkinlerin sağlık durumunun yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık hizmetinden faydalanma durumları ve memnuniyet durumları, günlük aktivitelerini gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukların derecesi ile alkol kullanma alışkanlıkları konusunda bilgi elde etmek ve bu konuda karar alıcılara ve araştırmacılara veri kaynağı oluşturmak amaçlarına yönelik olarak yapılacak araştırmalar ve veri analizleri için kullanılmalıdır. Söz konusu veriler kullanılırken; çalışmanın amacı, kapsamı ve güvenilir tahmin boyutu dikkate alınmalıdır.
Yukarı