Özet Tablolar

Veri setinin sonuçlarının hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayısı (faktör) da bir değişken olarak yer almaktadır. Her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Değişkenlere yönelik tablo alınmak istendiğinde elde edilebilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması gerekmektedir. Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü için özet tablolar kontrol edilebilir.


1. Çocukların son 6 ay içinde geçirdiği hastalıkların cinsiyet ve yerleşim yerine göre dağılımı, 2008 [0-6 yaş grubundaki çocuklar] [34 KB]

2. Çocukların son 6 ay içinde geçirdiği hastalıkların cinsiyet ve yerleşim yerine göre dağılımı, 2008 [7-14 yaş grubundaki çocuklar] [32 KB]

3. Hastalık/sağlık sorunu yaşadıklarını belirten bireylerin cinsiyet ve yerleşim yerine göre dağılımı, 2008 [37 KB]

4. Hekim tarafından teşhis edilen hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyet ve yerleşim yerine göre dağılımı, 2008 [38 KB]

5. Son 12 ay içerisinde tansiyon, kolesterol veya kan şekeri ölçümü yaptıran bireylerin cinsiyet ve yerleşim yerine göre dağılımı, 2008 [34 KB]

6. 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin vücut kitle indeksine göre dağılımı, 2008 [28 KB]

Yukarı