Tanım ve Kavramlar

Hanehalkı: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya konutlarda, aynı konutun bir bölümünde yaşayan, kazanç ve masraflarını ayırmayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine katılan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur.

Hanehalkı sorumlusu:
Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ve hanede yaşayan tüm fertlerin kişisel özellikleri hakkında en doğru bilgiye sahip, hanenin yönetim veya geçiminden sorumlu yetişkin hanehalkı üyesidir.

Hanehalkı ferdi: Hanehalkını meydana getiren topluluğun bir üyesidir.

Kronik Hastalıklar: Uzun süreli ve genel olarak yavaş ilerleyen hastalıklardır (Dünya Sağlık Örgütü tanımı). Kalp hastalıkları, inme, kanser, kronik solunum yolu hastalıkları gibi kronik hastalıklar dünyadaki ölümlerin en önde gelen nedenlerindendir.

Kronik hastalık, tamamen iyileşmesi mümkün olmayan bir problemdir. Bir başka ifade ile kronik hastalık, yaşamı boyunca kişinin arkadaşı olan ve onunla birlikte yaşamanın öğrenilmesi gereken bir durumdur.

Vücut Kitle İndeksi (VKİ): Vücut kitle indeksi, vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır.

Düşük Kilolu : VKİ < 18,50

Normal Kilolu : 18,50 ≤ VKİ < 25,00

Obez Öncesi : 25,00 ≤VKİ < 30,00

Obez : VKİ ≥ 30,00

Fazla Kilolu : VKİ ≥25,00

Yukarı