Kayıt Bilgileri

"Türkiye Sağlık Araştırması, 2008", Türkiye toplam, kır ve kent tahmini verebilecek düzeyde belirlenmiş 7 910 hanede gerçekleştirilmiştir.

Yukarı