Veri Kılavuzu

Türkiye Sağlık Araştırması, 2008'e ait verilerin yer aldığı bu CD’de fertlere ilişkin veri seti yer almaktadır:

Bölümler:

Hanehalkı Bireylerinin Temel Özellikleri
0-6 Yaş Grubu
7-14 Yaş Grubu
15+ Yaş Grubu

BÖLÜM A : SAĞLIK DURUMU
-Genel Sağlık Bölümü
- Kronik Hastalıklar Bölümü
- Günlük Aktiviteleri Yürütmede Fonksiyonel Yeterlilik
- Kişisel Bakım
- Hanehalkı Faaliyetleri
- Bedensel / Fiziksel veya Ruhsal Rahatsızlıklar

BÖLÜM B : SAĞLIK HİZMETLERİ
- Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
- Ayakta Bakım Hizmetleri
- Ağız-Diş Sağlığı Hizmetleri
- Hastane Hizmetleri
- İlaç Kullanımı
- Grip Aşısı, Tansiyon / Kolesterol / Kan Şekeri Ölçümü ve Parazit Testi
- Mamografi, Smear ve Kan Testi
- Sağlık Hizmetleri Memnuniyeti

BÖLÜM C : SAĞLIĞI BELİRLEYİCİ GÖSTERGELER
- Boy ve Kilo
- Günlük Bedensel Faaliyetler
- Meyve, Sebze ve Sularının Tüketimi
- Kirlilik, Şiddet ve Güven
- Alkol

Yukarı