Yöntem

2008 yılına kadar tüm sicil tabloları, yıllık ve bir defa olmak üzere toplu olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınmakta ve İş Kayıtları çerçeveleri bu tablolar kullanılarak oluşturulmuştur. 2008 yılından sonra ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sicil tablolarını güncellemede TRANS tablosu oluşturmaya başlamasıyla, İş Kayıtları Sistemi’nde revizyona gidilmiştir. 2014 yılı verisinde ise, Gelir İdaresi Başkanlığı yeni kayıt yapısı gereğince, TRANS tablosu kullanımı son bulmuş, sicil tabloları ayrı ayrı alınarak, buradan sisteme aktarımını sağlayacak kodlar geliştirilmiştir. Ayrıca diğer idari kayıtlar ve anketlerle de gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtları elektronik ortamda yıllık olarak tek seferde alınmaktadır. Yıllık İş Kayıtları çerçevesinin oluşturulabilmesi için ilgili yılın 31 Aralık tarihi son gün alınarak, TÜİK veri tabanına aktarımları yapılmaktadır. Aktarım sırasında gerçekleşmekte olan sorunlar tespit edilerek giderilmeye çalışılmaktadır.

Buna ek olarak TÜİK anketleri, SGK, ESBİS, KOSGEB, TOBB gibi bazı idari kurumların kayıtlarından da çeşitli değişkenlerin (faaliyet, adres vb.) güncellenmesinde ve veri kalitesinin artırılmasında yararlanılmaktadır. Burada, veri kaynakları arasında bir önceliklendirme yoluna gidilmektedir.

Yukarı