Tanım ve Kavramlar

Yasal Birim: Doğrudan istatistiksel birimler olmadığı onaylanmakla birlikte, istatistiksel birimlerle ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere, Yasal birimler aşağıdakileri içerir:

• Var oluşları, sahibi oldukları veya üyesi oldukları kurumların veya bireylerin bağımsız yasaları ile tanınan tüzel kişiler,

• Kendi hakları doğrultusunda ekonomik faaliyette bulunan gerçek kişiler.

Yerel Birim: Yerel Birim, coğrafi olarak tanımlanan bir yere yerleşmiş girişim veya onun bir parçasıdır (örneğin, atölye, fabrika, ofis, maden ocağı). Ekonomik faaliyet, coğrafi olarak tanımlanan bu yerde ve aynı girişim için bir veya daha fazla kişinin (sadece yarı-zamanlı çalışan olsa bile) çalışması ile yürütülür.

Girişim: Girişim, yasal birimlerin oluşturduğu en küçük, özellikle mevcut kaynaklarının tahsisi için belirli derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir”. Girişim, bir veya birden fazla yerde, bir veya birden fazla faaliyet yürütür. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki bu nedenle şöyle tanımlanır: Girişim ya bir yasal birimle aynıdır ya da yasal birimlerin karmasıdır.

Yukarı