Kapsam

177/2008 sayılı AB Konsey yönetmeliğinee göre, İş Kayıtları’nın kapsamı;

• Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’ya katkısı olan ve ekonomik faaliyet yürüten bütün girişimler ve bunların yerel birimleri,

• Bu girişimleri oluşturan yasal birimlerdir.

Ülkemizde NACE Rev.2`ye göre L, O, T, U sektörlerine ait 6820, 8411, 8412, 8413, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8430, 9700, 9810, 9820, 9900 faaliyet kodları haricinde faaliyet göstermekte olan tüm birimler kapsanmaktadır.

Yukarı