Amaç

İş Kayıtları Sistemi, yasal olarak devlet tarafından kayıt altına alınan ve ekonomik faaliyeti ile Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’ya katkıda bulunan tüm birimlerin; adres, kimlik, tabakalama değişkenleri ve demografik bilgilerinin, idari kayıtların kullanılması ile AB yönetmeliklerinde belirtilen birim ve sınıflama tanımlarına uygun olarak güncel yapıda tutulduğu bir sistemdir. Ülkemizde ihtiyaç duyulan istatistik ve göstergelerin üretilmesinde, yayımlanmasında ve dağıtımının sağlanmasında yapılacak tüm çalışmalar için İş Kayıtları Sistemi referans kaynak teşkil etmektedir.

Sistem ile

• İdari kaynaklara dayalı İş Kayıtları Sistemi oluşturulması ve güncellenmesi,

• AB ile ortak birim tanımlarına geçilmesi,

• Girişimlere ait demografik değişkenlerin elde edilmesi,

• Girişim Grupları’nın oluşturularak küresel boyutta inceleme ve karşılaştırma yapılabilmesi,

• İş istatistikleri ile ilgili tüm çalışmalara altlık teşkil edilmesi, mümkün olmaktadır.

Yukarı