Değişkenler

ID=Girişimi tanımlayan kimlik değişkeni

ILKODU=Referans yılda girişim merkezinin faaliyette bulunduğu il

G_CALISAN_SAYISI= Referans yılda girişimin toplam çalışan sayısı

G_ANA_FAALIYET= Referans yılda girişimin ana faaliyeti

G_KURULUS_TARIHI=Girişimin kuruluş tarihi

G_KAPANIS_TARIHI=Girişimin kapanış tarihi

Yukarı