Veri Kılavuzu

İş Kayıtları’nda yer alan değişkenler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Kimlik Değişkenleri
  • Adresi (İBBS 3.Düzey=İl Düzeyi)
  • Büyüklük (istihdam)
  • Ekonomik Faaliyet
  • Kuruluş tarihi
  • Kapanış tarihi
Yukarı