Özet Tablolar

Veri setinin sonuçlarının hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayısı (faktör) da bir değişken olarak yer almaktadır. Her hanenin, ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Değişkenlere yönelik tablo alınmak istendiğinde elde edilebilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması gerekmektedir. Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü için özet tablolar kontrol edilebilir.

1. Faaliyet türü ve cinsiyete göre kişi başına ortalama faaliyet süresi [34 KB]
2. Faaliyet türüne, cinsiyete ve çalışma durumuna göre kişi başına ortalama faaliyet süresi [38 KB]
3. Faaliyet türüne, cinsiyete ve eğitim durumuna göre kişi başına ortalama faaliyet süresi [36 KB]
4. Zamanın hanehalkı ve aile bakım faaliyetlerinde cinsiyete ve çalışma durumuna göre dağılımı [35 KB]
5. Sosyal yaşam, eğlence, spor, hobi, oyun ve kitle iletişim araçlarına ayrılan faaliyetlerde zamanın cinsiyete ve çalışma durumuna göre dağılımı [35 KB]
6. Faaliyet türüne, cinsiyete ve yaş gruplarına göre kişi başına ortalama faaliyet süresi [37 KB]
7. Faaliyet türüne, cinsiyete ve medeni duruma göre kişi başına ortalama faaliyet süresi [35 KB]
8. Faaliyet türü ve hanehalkının aylık gelir grubuna göre kişi başına ortalama faaliyet süresi [32 KB]
9. Son dört hafta içinde yapılan veya katılım sağlanan faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı [32 KB]
10. Son dört hafta içinde düzenli olarak yapılan veya katılım sağlanan sportif faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı [29 KB]
11. Günlük işlerin yoğun olma durumunun cinsiyete göre dağılımı [30 KB]
12. Hafta içi zamanı yeterli olmayanlar ve en çok zaman geçirmek istedikleri faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı [31 KB]
13. Yaşlı bakımı ve sıklığının cinsiyete göre dağılımı [30 KB]

Yukarı