Tanım ve Kavramlar

Hanehalkı:
Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya aynı konutun bir bölümünde yaşayan, aynı kaptan yemek yiyen, kazanç ve masraflarını ayırmayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine katılan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur.

Hanehalkı Sorumlusu:
Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ve hanede yaşayan tüm fertlerin kişisel özellikleri hakkında en doğru bilgiye sahip, hanenin yönetim veya geçiminden sorumlu yetişkin hanehalkı üyesidir.

Ortalama Faaliyet Süresi:
Herhangi bir faaliyet için bireylerin ayırdığı toplam sürenin 24 saat içindeki ortalama değeridir. Bu süre, 10 ve daha yukarı yaşta olan tüm kişiler ve tüm yıl (tatil dönemlerinin yanı sıra iş günleri ve hafta sonları) üzerinden alınan ortalamadır.

Yukarı