Soru Kağıdı

Araştırmada üç temel soru kağıdı kullanılmaktadır:

  • Hanehalkı Soru Kağıdı
  • Fert Soru Kağıdı (10 ve daha yukarı yaştaki fertler)
  • Günlükler (Hafta içi ve Hafta sonu) (10 ve daha yukarı yaştaki fertler)

Hanehalkı soru kağıdı hane hakkında bilgi verebilecek 18 ve üzeri yaştaki bir hanehalkı ferdi ile görüşülerek doldurulmaktadır. Fert soru kağıdı ve günlük verileri ise hanedeki 10 ve üzeri yaştaki fertlerden derlenmektedir.

Kullanılan günlük faaliyet ve mekan/ulaşım sınıflamalarının uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla, EUROSTAT tarafından zaman kullanım araştırması için önerilen Harmonised European Time Use Survey (HETUS)’da yer alan kodlar kullanılmış ve çalışmanın geneli için HETUS rehber olarak kullanılmıştır.

Yukarı