Sınıflamalar

  • Hanehalkı fertlerinin günlük faaliyetlerinin sınıflanmasında EUROSTAT tarafından zaman kullanım araştırması için önerilen günlük faaliyet sınıflaması(HETUS Activity Coding List) kullanılmıştır.
  • İstihdam edilenlerin ekonomik faaliyetini sınıflamak amacıyla “Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiksel Sınıflaması” (NACE, Rev 2) kullanılmıştır.
  • Meslek sınıflaması için de “Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması“ (ISCO,08) kullanılmıştır.
Yukarı