Kayıt Bilgileri

Kayıt Sayısı (10+ yaş fert sayısı): 25 109

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 9 073

Fertlerin Faaliyetlerini Doldurdukları Günlük Dosyasındaki Toplam Kayıt Sayısı: 1 395 306

Yukarı