Veri Kılavuzu

Mikro veri ile yapılacak analizlerin sonuçları açıklanırken güvenilir tahminler üretmek açısından tablodaki her bir göze başına düşen gözlem sayısı minimum 100 olmalıdır. 100’ün altında gözlem sayısı olan değerler tahmin verecek güvenilirlikte olmadığından sonuç ve analizlerde kullanılmamalıdır. Araştırmacıların bu hususa riayet etmesi sonuçların yanıltıcı olmaması açısından önem arz etmektedir.

Araştırmanın kullanıcılara sunulan orijinal mikro verisinin; kullanıcı tarafından bazı kayıtların silinmesi, değiştirilmesi veya yeniden ağırlıklandırılarak kullanılması veya kullanıma açılması uygun bulunmamaktadır.

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

2014-2015 Zaman Kullanım Araştırması’na ait verilerin yer aldığı bu CD’de 4 adet veri seti yer almaktadır:

Yukarı