Hanehalkı bileşimi değişkenleri

- Hanehalkını oluşturan fertler
- Cinsiyet
- Bitirilen yaş
- Hanehalkı fertlerinin hanehalkı sorumlusuna yakınlığı
- Hanedeki 10 yaşından küçük çocukların bakım durumu, bakan kişiler ve bakım sıklığı

Yukarı