Hane Değişkenleri

Konut ve konut kolaylıkları:
- Oturulan konutun tipi
- Oturulan konutun mülkiyet durumu
- Oturulan konutun oda sayısı
- Oturulan konutta bahçe, balkon, garaj, vb. mevcudiyet durumu
- Hane tarafından kullanılan eşyalar
- İkamet etme amacıyla konut inşaatı yapma durumu
- Konutta kapsamlı tamirat yapma durumu

Bitkisel ürün yetiştirme ve hayvan besleme:
- Hanede evcil hayvan besleme durumu
- Hanede bitkisel ürün yetiştirme durumu
- Hanede küçükbaş, büyükbaş veya kümes hayvanı besleme durumu
- Hanede üretilen bitkisel veya hayvansal ürünlerden gelir elde etme durumu

Hanehalkı geliri:
- Hanehalkının sahip olduğu tüm gelir türleri
- Hanehalkının sahip olduğu en büyük gelir kaynağı
- Hanehalkının aylık ortalama net geliri

Alınan yardımlar:
- Hanedeki fertlerin hane dışından aldığı hizmet şeklindeki yardımlar

Yukarı