Fert değişkenleri

- Hanehalkını oluşturan fertler
- Cinsiyet
- Bitirilen yaş
- Hanehalkı fertlerinin hanehalkı sorumlusuna yakınlığı
- Medeni durum
- Türkiye’de doğup doğmadığı

Örgün ve yaygın eğitim:
- Eğitim durumu
- Devam edilen okul
- Katılım sağlanan kurslar

Sağlık:
- Genel sağlık durumu
- Kronik hastalık veya engellilik durumu


Sahip olunan teknolojik ürünler
Sivil toplum kuruluşlarına üyelik durumu
Yapılan gönüllü faaliyetler, sıklığı, süresi
Hane dışından birine yapılan yardımlar, sıklığı, süresi, ödeme durumu, kime yapıldığı


İstihdam:
- Çalışma durumu
- Çalışılan işyerinin ana faaliyeti
- Çalışılan işteki görev ve sorumluluklar
- Haftalık normal çalışma süresi
- İşteki durum
- İşten elde edilen aylık ortalama net gelir
- İşten elde edilen yıllık net gelir
- Ek işte çalışma durumu
- Ek işteki haftalık normal çalışma süresi
- Ek işten elde edilen aylık ortalama net gelir

İşsizlik:
- İş arama durumu
- İş bulmak için kullanılan kanallar
- İş aramama/işbaşı yapamama durumu

Zaman kullanımı:
- Kişilerin yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri
- Kişilerin düzenli olarak yaptıkları sportif faaliyetler
- Günlük yapılan işlerin yoğun olma sıklığı
- Hafta içinde istenen faaliyetleri yapmak için zamanın yeterli olmadığını düşünenler
- Zaman yeterli olsaydı en çok yapılmak istenen faaliyetler

Yaşlı bakımı:
- Yaşlı birine ücretsiz bakım veya yardımda bulunma durumu
- Yapılan ücretsiz yaşlı bakımı/yardımının ne sıklıkta yapıldığı
- Yapılan ücretsiz yaşlı bakımı/yardımının kimlere verildiği
- Yapılan ücretsiz yaşlı bakımı/yardımının ne zamandan beri yapıldığı

Yukarı