Veri Seti

Veri seti, Excel formatında oluşturulmuştur.

Yenilik Araştırması Mikro Veri Seti

Yukarı