Tanım ve Kavramlar

Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal veya hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim bir veya birden fazla faaliyet yürütebilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki şu tanımla doğrudan ifade edilir: Bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmektedir.

Ürün yeniliği: Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir.

Süreç yeniliği: Süreç yeniliği yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya dağıtım yönteminin uygulanmasıdır. Buna mal ve hizmetlerinize yönelik destek faaliyetlerini de dahildir.

Organizasyonel yenilik: Bir organizasyonel yenilik, girişimin ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasıdır.

Pazarlama yeniliği: Girişiminizin mevcut pazarlama yönteminden belirgin olarak farklılaşan ve daha önce kullanılmayan yeni bir pazarlama anlayışı ve stratejisinin uygulanmasıdır. Ürün tasarımı, ambalajlaması, tanıtımı veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri gerektirir. Pazarlama yöntemindeki mevsimsel, düzenli ve diğer rutin değişiklikler dahil değildir.

Yukarı