Sınıflamalar

10 ve daha fazla çalışanı olan ve aşağıdaki NACE Rev.2 sınıflarında faaliyet gösteren girişimler:

- Madencilik ve taşocakçılığı (NACE B: 05-09)
- İmalat sanayi (NACE C: 10-33)
- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (NACE D: 35)
- Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri (NACE E: 36-39)
- Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç (NACE 46)
- Ulaştırma ve depolama (NACE H: 49-53)
- Bilgi ve iletişim (NACE J: 58-63)
- Finans ve sigorta faaliyetleri (NACE K: 64-66)
- Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri, teknik test ve analiz faaliyetleri (NACE 71)
- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (NACE 72)
- Reklamcılık ve piyasa araştırması (NACE 73)

Yukarı