Kapsam

Yenilik Soru Formu, girişim bazında girişimin büyüklük grubu ve ekonomik faaliyeti ayrımında tahmin vermek üzere planlanmıştır.

Ekonomik faaliyet ayrımı için Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) Rev. 2 esas alınmakta ve aşağıda yer alan faaliyet alanları kapsama dahil edilmektedir.

Sanayi kesiminde: Madencilik ve taşocakçılığı (NACE-B: 05-09), İmalat sanayi (NACE-C: 10-33), Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, üretimi ve dağıtımı (NACE-D: 35), Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri (NACE-E: 36-39).

Hizmet kesiminde: Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç (NACE-46), Ulaştırma ve depolama (NACE-H: 49-53), Bilgi ve iletişim hizmet faaliyetleri (NACE-J: 58-63), Finans ve sigorta faaliyetleri (NACE-K: 64-66), Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri, teknik muayene ve analiz (NACE-71), Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (NACE-72), Reklamcılık ve piyasa araştırması (NACE-73).

Sektörel kapsam dahilinde 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimlerden veri derlenmektedir.

Yukarı