Tarihçe

Topluluk Yenilik Soru Formu'nun (Community Innovation Survey, CIS) ilk uygulaması, kısıtlı soru sayısından oluşan bir pilot çalışma ile başlamaktadır. 1993 yılında gerçekleştirilen CIS-Light adındaki bu çalışmayı Yunanistan ve İrlanda hariç birçok ülkenin katılımının ardından 1999 yılında gerçekleştirilen CIS2 takip etmiştir. CIS3 adındaki üçüncü çalışma ise 2002’de gerçekleştirilmiş ve bu kez çalışmaya katılmayan ülkeler arasında Norveç, İzlanda, Lüksemburg ve Yunanistan yer almıştır.

2005 yılında uygulanan CIS4, yenilik istatistiklerinin artık iki yılda bir düzenlenmeye başlanması bakımından önem taşımaktadır. Avrupa Birliği'ne üye 25 ülke, İzlanda, Norveç ve Bulgaristan’da çalışmaya iştirak eden ülkeler arasındadır. Bu dönem ile araştırma, 2002-2004 yılları referans alınmak suretiyle üç yıllık dönemler için uygulanmaya başlanmıştır.

Beşinci araştırma ise CIS2006 adında olup, 2007 yılında uygulanmıştır. 26 üye ülke, İzlanda, Norveç ve Hırvatistan’ın da katıldığı ve 2009 yılında uygulanan CIS2008’de de referans yılları yine üç yıldır. Bu dönemde yenilik istatistiklerinin derlenmesinde temel kaynak olan Oslo Kılavuzu’nun üçüncü sürümü (2005) dikkate alınmıştır. Aynı dönemde yenilik faaliyetleri ile çevresel faydaların arasındaki ilişki ilk kez ortaya konmuştur.

Yedinci ve sekizinci çalışmalar ise sırasıyla 2011 ve 2013 yıllarında uygulanmıştır. Bu dönemlerde model soru formu uygulamasına yeni sorular dahil edilerek araştırmanın kapsamı genişletilmiştir. 2015 yılında ise mevcut sorulara ek olarak daha öncesinde uygulanan eko-inovasyon bölümü ile çevresel yarar sağlayan yeni ya da önemli derecede geliştirilmiş ürün (mal veya hizmet), süreç, organizasyonel ya da pazarlama yöntemleri sorgulanmıştır.

Türkiye’de yenilik araştırması ise ilk olarak Oslo Kılavuzu ve EUROSTAT tarafından hazırlanan soru formuna uyumlu olarak 1995-1997 yılları için CIS-2 uygulamasına paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Bu yıldan itibaren araştırma her iki yılda bir üç yıllık dönemler için düzenli olarak uygulanmıştır.

Yukarı