Amaç

Girişimlerin yürüttükleri yenilik faaliyetlerinin yanı sıra bu faaliyetler için yapılan harcamalar, kamu kurum/kuruluşlarından yenilik faaliyeti yürütmek için alınan finansal destekler, faaliyetler için başka bir girişim veya kuruluşlar ile yapılan işbirliği, ihale sisteminin yeniliğe katkısı, yenilik faaliyetinde bulunma önündeki engeller vb. konularda Oslo Kılavuzu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde Topluluk Yenilik Araştırması Model Soru Formu uygulanarak veri derlemektir.

Yukarı