Veri Kılavuzu

Uluslararası karşılaştırmalara imkan tanımak amacıyla ülkeler ile sıkı işbirliğinde olan Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT), 2002 yılındaki üçüncü araştırmadan itibaren belirli tanım ve metodolojik tavsiyeleri içeren standart bir soru kağıdı geliştirmiştir. Kurumumuz tarafından yürütülen Yenilik Araştırması'nda yer alan kavramlar ve metodolojik altyapı Oslo Kılavuzu’na dayanmaktadır.

"Yenilik Araştırması”na ait mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür.

Yukarı