Sınıflamalar

Ürünlerin sınıflandırılmasında kullanılan 10 haneli PRODTR Listesi, Eurostat’ın 8 haneli PRODCOM Listesi’ndeki başlıkların 2 basamak eklenerek detaylandırılması sonucu elde edilen ulusal bir sınıflamadır. PRODTR sınıflamasının ilk 6 hanesi CPA düzeyi olarak isimlendirilmektedir.10’lu düzeye ek olarak ürünlerin toplam bilgilerini de kullanıcılara sunabilmek için 6 haneli CPA sınıflaması da yayında kullanılmıştır.

Ana Sanayi Grupları Sınıflaması (MIGs) Avrupa Birliği’nin 656/2007 numaralı komisyon yönetmeliği ile yürütülen bir üst sınıflamadır ve NACE Rev.2’nin bölüm ve gruplarının yeniden tasnifi ile ulaşılır.

Teknoloji Düzeyleri, NACE Rev.2’nin bölüm ve gruplarının yeniden tasnifi ile ulaşılan bir toplulaştırma olup şu şekilde elde edilir:

Gruplar ve içerdikleri NACE Rev.2 başlıkları

Yüksek teknolojili: 21+ 26+ 30.3

Orta-yüksek teknolojili: 20+ 25.4+ 27+28+29+30-30.1-30.3+32.5

Orta-düşük teknolojili: 18.2+19+22+23+24+25-25.4+30.1+33

Düşük teknolojili: 10+11+12+13+14+15+16+17+18-18.2+31+32-32.5

Yukarı