Amaç

Ülkemizin kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması, milli gelir tahminlerinin yapılması, ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişmelerin izlenilmesi, yurt içi üretim değerlerinin belirlenmesi, fiyat ve miktar endeks ağırlıklarının tespiti, uluslararası bilgi istemine ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanması ve çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi için Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun veri derlemektir.

Yukarı