Veri Derleme Yöntemi

2005-2012 dönemi için kâğıt soru formları ile yüz yüze görüşme yöntemiyle, sonrasında ise web tabanlı elektronik soru formu ile veri derlenmiştir.

Yukarı